Schmitz Soehne Gmbh & Co. djeluje preko 85 godina te razvija, proizvodi i distribuira medicinski namještaj za bolnice i privatne ordinacije, te je jedan od vodećih dobavljača na tom području. Neki od proizvoda koje tvrtka dobavlja su: specijalni stolovi za transport pacijenta, ginekološki i urološki oprema za ordinacije, stolovi za pregled pacijenata, operacijski stolovi sa velikim izborom pomagala, općenito medicinski namještaj i pomagala.

Više na njihovoj web stranici >> SCHMITZ